• bonsoir

 • nice profit aussi bn continuation BBoOuUsSaAhH

 • wiwi_wajdi2013@live.fr
  ______________________VVVVVVVVVVV__VVVVVVVVVVVV
  _____________________VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  _____________________VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ________XXXXXX_______VVVVVVVVVVLEVVVVVVVVVVVVVV
  _____XXXXXXXXXXX______VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ____XXXXXXXXXXXXX______VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ___XXXXXXXXXX0XXXXX_____VVVVVVVCOEURVVVVVVVV
  ___XXXXXXXXXXXXXXXX______VVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ___XXXXXXXXXXXXXXXX_____XXVVVVVVVDEVVVVVVV
  ____XXXXXXXXXXXXXXXX____XXXVVVVVVVVVVVVVV
  _______XXXXXXXXXXX_____XXXX_VVVL'AMITIEVVV
  ___________XXXXXXX____XXXX___VVVVVVVVVV
  ____XXXXXX__XXXXXXXXXXXXXX____VVVVVVVV
  __XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_______VVVVVV
  _XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___________VVVV
  XX_XXXXX_XXXXXXXXXXXX____________VV
  X__X_XX__XXXXXXXXXXXX
  _____X__XXXXXXXXXXXX voici l'ange du bonheur
  _______XXXXXXXXXXXXX
  _______XXXXXXXXXXXXXX accompagné de son c½ur
  _______XXXXXXXXXXXXXXX
  ________XXXXXXXXXXXXXXX il t'apporte un peu de chaleur
  _______XXXXXXX__XXXXXXXX
  ______XXXXXXX_____XXXXXXX et beaucoup de bonheur
  _XXXXXXXXXXX________XXXXXX
  _XXXXXXXXX___________XXXXX je lui ai fait don de mon amitié
  _XXXX_________________XXXXX
  __XXX__________________XXXXX et je lui ai demandé
  ________________________XXXX
  ________________________XXXX de venir te souhaiter
  ________________________XXXX
  ________________________XXXX une merveilleuse soirée
  ________________________XXXX
  ________________________XXXX bisous .